Objednávka dálničních kuponů, e-známek a mýtných jednotek

Celkem k platbě (včetně manipulačních poplatků)/ Total (including manipulation fees)

0,- Kč

Způsob vrácení případného přeplatku z vyúčtování mýtných jednotek / The method of returning any overpayment

Doprava / Delivery Method

Poštou ani kurýrem není možné posílat do zahraničí.

Platba / Payment Method

Vzhledem k požadovanému termínu platnosti (méně než 4. den od data objednání) je třeba provést výhradně platbu kartou.

Kontaktní a fakturační údaje — povinné / Contact and Billing Information

@

Doručovací údaje / Delivery Information

Nevyplňujte, pokud jsou shodné s kontaktními údaji.

Další informace / Further Information

Odeslání objednávky / Sending the Order